Organisatie

Ons orkest was in het begin geen zelfstandige vereniging, maar een onderdeel van de "Stichting Ouderenwelzijn Onderbanken". Bij de oprichting werd namelijk al spoedig duidelijk dat enige (financiƫle) steun toch zeer wenselijk zou zijn. In dit kader werd dan ook contact gezocht met genoemde stichting en werden de mogelijkheden afgewogen om als actviteitengroep te gaan functioneren.
Begin 1998 bereikten beide partijen overeenstemming omtrent de diverse samenwerkingsvoorwaarden en vanaf dat moment vormde het seniorenorkest een onderdeel van deze stichting.
Momenteel fungeert het orkest nog steeds niet als zelfstandige vereniging maar is het een onderdeel van de "Stichting CMWW Welzijnswerk Brunssum-Onderbanken".

Het bestuur

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

Wim Wick
Dhr. W.Wick
(Voorzitter)
Jan Erkens
Dhr. J. Erkens
(Secretaris /
Archivaris)
Jan Daemen
Dhr. J. Daemen
(Penningmeester)Copyright © 2015 - 2022 Regionaal Seniorenorkest Beekdaelen